Hubro Marketing Simulation explainer image

Hubro Marketing Simulation

Språk
Hubro Marketing er det perfekte verktøy for å hjelpe studentene forstå grunnleggende konsepter i markedsføring, og hvordan dette brukes i samspill med resten av bedriften. Deltakere må analysere kundesegmenter for å finne deres preferanser og vaner, utvikle ett eller flere produkter som treffer de preferansene, og definere en markedsmix som vil gi flest solgte produkter.
Hubro Marketing Simulation på 5 minutter
Relevante kurs
Simulatoren passer godt for både grunnleggende og videregående kurs i markedsføringsledelse. Du bestemmer hvor faglig avansert simuleringen skal være ved å legge til øvelser og oppgaver som støtter opp pensum. Du kan for eksempel få studentene til å lage markedsplan, konkurrentanalyser og situasjonsanalyser, eller plukke mindre oppgaver fra vårt oppgavebibliotek.
Faglig innhold i simulatoren
Under en simulering må studentene analysere ulike segmenters behov, utvikle ett eller flere produkter som møter behovene, og velge en markedsmiks som treffer målgruppene de sikter på. Hver simulering er unik, fordi de møter konkurranse fra enten de andre studentene i klassen eller fra datamaskiner.
Grunnsimuleringen
Strategi
Elevene diskuterer og planlegger hvordan deres bedrift skal få konkurransefortrinn og oppnå lønnsom og bærekraftig drift.
Markedsforståelse
Å analysere kundesegmentene og markedssituasjonen er nøkkelen til suksess, kunnskap er makt
Produktutvikling
Produkter må passe kundenes behov, ellers blir det veldig vanskelig å få solgt noe
Markedsmix
Hvert produkt må ha en pris, promotering, og en plass å selge for å nå målgruppen
Standardmoduler for høyere utdanning
Et sett med grunnleggende moduler er inkludert for å få studentene i gang kjapt, og sikre at de har den nødvendige kunnskapen for å gjøre gode valg.
Simulatoren i praksis
Supplerer undervisningen
Hubro Marketing Simulation er et supplement til undervisningen for å gi studentene en helhetlig og praktisk forståelse av pensum. I simulatoren lærer studentene å anvende teorien de har lest og hørt om i timen ved å jobbe med praktiske oppgaver. Derfor kan simulatoren om ønskelig erstatte andre arbeidskrav som tradisjonelle øvingsoppgaver.
Simulatoren kan brukes i undervisningen på ulike måter, for eksempel:
Kick off
Benytt Hubro ved semesterstart for å friske opp kunnskap eller gi en spennende introduksjon til pensum
Parallellt med undervisningen
Anvend ny, lest eller forelest teori fra pensum i praksis
Avslutning
Repeter pensum og samle løse tråder før eksamen
Det er også mulig å kombinere disse, f.eks ved å bruke simulatoren parallellt med undverisningen og så gjennomføre en avsluttende simulering for repetisjon. Vi kommer med anbefalinger til oppsett av ønsket simulering, basert på tilbakemeldinger fra tusenvis av Hubro-brukere.
Samarbeid
Studentene jobber i grupper som representerer ledelsen i en bedrift. Gjennom diskusjon og samarbeid lærer studentene av hverandre ved å løse problemstillinger hvor de må utfordre hverandres meninger. Samarbeidet har en sterk påvirkning på studentene motivasjon of forståelse for kurset det brukes i.
Faglig fokus
Foreleseren kan velge å legge til fagmoduler i simulatoren, noe som gir studentene ekstra arbeidsoppgaver innen et gitt tema. Fagmoduelene er beskrevet under “faglig innhold” over, og kan være en fin erstatning for tradisjonelle oppgaver.
Oppsett og varighet
Simuleringen kan vare mellom 3-6 timer i et intensivkurs, eller over flere måneder, avhengig av simuleringens oppsett og eventuelle tilleggsmoduler. Foreleser kan velge at studentene skal gjennomføre deler av simuleringen som gruppearbeid utenfor timen for å redusere tiden som må settes av i klasserommet.
Tekniske krav

Ingen installering nødvendig
Simulatoren er nettbasert, og krever bare internett-tilgang og en moderne nettleser.
Passer flere enheter
Simulatoren er designet for pc- og nettbrett størrelse. En mobilversjon er under utvikling.
Støttede nettlesere
Chrome Firefox Edge Safari
Relevante fag
Simulatoren passer godt inn i markedsføringsfag på alle nivåer, i tillegg til strategifag. Den passer også inn i entreprenørskapsfag, da alle her bør mestre strategi og markedsføring.
Faglig innhold i simulatoren
Under en simulering må elevene analysere ulike segmenters behov, utvikle ett eller flere produkter som møter behovene, og velge en markedsmiks som treffer målgruppene de sikter på. Hver simulering er unik, fordi de møter konkurranse fra enten de andre elevene i klassen eller fra datamaskiner.
Grunnsimuleringen
Strategi
Elevene diskuterer og planlegger hvordan deres bedrift skal få konkurransefortrinn og oppnå lønnsom og bærekraftig drift.
Markedsforståelse
En god analyse av kundesegmentene og markedssituasjonen er nøkkelen til suksess.
Produktutvikling
Produktene må treffe kundenes behov, ellers blir det vanskelig å overleve i et konkurranseutsatt marked
Markedsmix
Hvert produkt må ha en pris. promotering og plassering for å nå målgruppen.
Standardmoduler for videregående skole
Set sett med grunnleggende opplæringsmoduler er inkludert for å få deltakerene i gang raskt, og sikre at de har kunnskapen de trenger for å lykkes i oppgavene de blir gitt.
Simulatoren i praksis
Supplerer undervisningen
Hubro Business Simulation er et supplement til undervisningen for å gi elevene en helhetlig og praktisk forståelse av pensum. I simulatoren lærer elevene å anvende teorien de har lest og hørt om i timen ved å jobbe med praktiske oppgaver. Derfor kan simulatoren også erstatte relaterte tradisjonelle oppgaver om ønskelig.
Simulatoren kan brukes i undervisningen på ulike måter, for eksempel:
Kick off
Benytt Hubro ved semesterstart for å friske opp kunnskap eller gi en spennende introduksjon til pensum
Parallellt med undervisningen
Anvend ny, lest eller forelest teori fra pensum i praksis
Avslutning
Repeter pensum og samle løse tråder før eksamen
Det er også mulig å kombinere disse, f.eks ved å bruke simulatoren parallellt med undvervisningen og så kjøre en avsluttende simulering for repetisjon. Vi kommer med anbefalinger til oppsett av ønsket simulering, basert på tilbakemeldinger fra tusenvis av Hubro-brukere.
Samarbeid
Elevene jobber i grupper som representerer ledelsen i en bedrift. Gjennom diskusjon og samarbeid lærer elevene av hverandre ved å løse problemstillinger hvor de må utfordre hverandres meninger. Samarbeidet har en sterk påvirkning på elevenes motivasjon of forståelse for kurset det brukes i.
Samarbeid
Faglig fokus
Læreren kan velge å legge til fagmoduler i simulatoren, noe som gir elevene ekstra arbeidsoppgaver innen et gitt tema. Fagmoduelene er beskrevet under “faglig innhold” over, og kan være en fin erstatning for tradisjonelle oppgaver.
Faglig fokus
Oppsett og varighet
Simuleringen kan vare mellom 3-6 timer i et intensivkurs, eller over flere måneder, avhengig av simuleringens oppsett og eventuelle tilleggsmoduler. Foreleser kan velge at studentene skal gjennomføre deler av simuleringen som gruppearbeid utenfor timen for å redusere tiden som må settes av i klasserommet.
Oppsett og varighet
Tekniske krav

Ingen installering nødvendig
Simulatoren er nettbasert, og krever bare internett-tilgang og en moderne nettleser.
Passer flere enheter
Simulatoren er designet for pc- og nettbrett størrelse. En mobilversjon er under utvikling.
Støttede nettlesere
Chrome Firefox Edge Safari
Gratis demonstrasjon
Prøv en gratis demo-versjon av simulatoren for å se den i praksis