Hubro Business Simulation explainer image

Hubro Business Simulation

Språk
Hubro Business Simulation er et nettbasert læremiddel for økonomi-, ledelses- og entreprenørskapsemner i høyere utdanning og videregående skole. I simulatoren konkurrerer studentene i team mot hverandre ved å styre virtuelle produksjonsbedrifter gjennom flere år, hvor de må styre blant annet produksjon, forskning og utvikling, finansiering og salg.
Hubro Business Simulation på 6 minutter
Relevante kurs
I dag brukes simulatoren i disse typer kurs
Økonomistudier::
 • Grunnleggende bedriftsøkonomi / Økonomistyring 1
 • Driftsregnskap og budsjettering / Økonomistyring 2
 • Investering og finansiering
 • Innføring i finansregnskap
Ingeniørstudier:
 • Teknologiledelse
Andre:
 • Økonomi for “ikke-økonomer”
Faglig innhold i simulatoren
I simuleringen driver studentene bedrifter i et futuristisk marked hvor de produserer og selger jetpacks. Studentene må gjøre mange av oppgavene som følger med det å drive en bedrift, som å sette opp budsjetter og styre likviditeten, vurdere utviklings- og investeringsmuligheter, og produsere og selge varer.
Grunnsimuleringen:
Strategi
Elevene diskuterer og planlegger hvordan deres bedrift skal få konkurransefortrinn og oppnå lønnsom og bærekraftig drift.
Markedsforståelse
Studentene diskuterer og planlegger hvordan deres bedrift skal få konkurransefortrinn og oppnå lønnsom og bærekraftig drift.
Produksjonsteori
Studentene bruker informasjon om ulike produksjonsmuligheter og -utgifter samt produksjonsteori for å legge den optimale produksjonsplanen for deres bedrift.
Utvikling, investering og finansiering
Studentene diskuterer hvilken utvikling og hvilke investeringer de skal gjøre for å skaffe seg et fortrinn i markedet.
Likviditet
Likviditetsbudsjettet lærer studentene å styre sin kontantbeholdning. De må blant annet vurdere behovet for lån for finansiering av sine investeringer.
Budsjettering
Studentene lager hvert år budsjetter basert på sine planer for bedriften for å sørge for at planen vil stå for lønnsom drift.
Regnskap
Studentenes handlinger i simulatoren blir direkte knyttet til resultat-, likviditets- og balanseregnskapene, og de kan bruke konkurrentenes regnskap til å forstå markedssituasjonen.
Produktmiks
Studentene må sette sin produksjonsstrategi basert på prognoser og konkurransesituasjonen.
Tilleggsmoduler med ulikt faglig fokus
La elevene dine fordype seg i temaene du mener er viktigst ved å løse oppgavene i våre tilleggsmoduler. Alle tilleggsmoduler besvares og rettes direkte i simulatoren. Rettingen skjer automatisk, og gir både studentene og foreleser tilbakemelding på hvor mye hver gruppe har gjort riktig, hva som eventuelt er gjort feil og hva som var fasit. Studentenes bedrifter mottar bonus om de besvarer nok oppgaver rett, som gir dem motivasjon for å jobbe mer med oppgavene. }
Nøkkelstallsanalyse
Nøkkelstallsanalyse
Studentene må besvare teorispørsmål og regner på nøkkeltallene til sin bedrift, basert på årsregnskapet og balanseregnskapet.
Investeringsanalyse
Investeringsanalyse
Studentene må besvare teorispørsmål og vurdere to investeringsmuligheter opp mot hverandre basert på deres beregning av kontantstrøm, nettonåverdi og internrente.
Budsjettering
Budsjettering
Studentene må besvare teorispørsmål samt føre likviditets-, års- og balansebudsjett.
Egendefinert
vi utvikler nye moduler i samarbeid med våre kunder. Slik får foreleser mulighet til å påvirke innhold og fokus i modulene.
Resultater og tilbakemeldinger
99%
Anbefaler
Studentene anbefaler å bruke våre simulatorer neste år.
93%
Engasjerende
Studentene synes simuleringene er engasjerende og motiverende.
93%
Bedre
De fleste studenter synes at simuleringene våre er bedre enn tradisjonelle tekstoppgaver.
Simulatoren i praksis
Supplerer undervisningen
Hubro Business Simulation er et supplement til undervisningen for å gi studentene en helhetlig og praktisk forståelse av pensum. I simulatoren lærer studentene å anvende teorien de har lest og hørt om i timen ved å jobbe med praktiske oppgaver. Derfor kan simulatoren om ønskelig erstatte andre arbeidskrav som tradisjonelle øvingsoppgaver.
Simulatoren kan brukes i undervisningen på ulike måter, for eksempel:
Kick off
Benytt Hubro ved semesterstart for å friske opp kunnskap eller gi en spennende introduksjon til pensum
Parallellt med undervisningen
Anvend ny, lest eller forelest teori fra pensum i praksis
Avslutning
Repeter pensum og samle løse tråder før eksamen
Det er også mulig å kombinere disse, f.eks ved å bruke simulatoren parallellt med undverisningen og så gjennomføre en avsluttende simulering for repetisjon. Vi kommer med anbefalinger til oppsett av ønsket simulering, basert på tilbakemeldinger fra tusenvis av Hubro-brukere.
Samarbeid
Studentene jobber i grupper som representerer ledelsen i en bedrift. Gjennom diskusjon og samarbeid lærer studentene av hverandre ved å løse problemstillinger hvor de må utfordre hverandres meninger. Samarbeidet har en sterk påvirkning på studentene motivasjon of forståelse for kurset det brukes i.
Faglig fokus
Foreleseren kan velge å legge til fagmoduler i simulatoren, noe som gir studentene ekstra arbeidsoppgaver innen et gitt tema. Fagmoduelene er beskrevet under “faglig innhold” over, og kan være en fin erstatning for tradisjonelle oppgaver.
Oppsett og varighet
Simuleringen kan vare mellom 5-15 timer, avhengig av simuleringens oppsett og eventuelle tilleggsmoduler. Foreleser kan velge at studentene skal gjennomføre deler av simuleringen som gruppearbeid utenfor timen for å redusere tiden som må settes av i klasserommet.
Tekniske krav

Ingen installering nødvendig
Simulatoren er nettbasert, og krever bare internett-tilgang og en moderne nettleser.
Passer flere enheter
Simulatoren er designet for pc- og nettbrett størrelse. En mobilversjon er under utvikling.
Støttede nettlesere
Chrome Firefox Edge Safari
˝ Jeg synes simulatoren var overraskende enkel å bruke, både for meg og studentene. ˝
Lykkelig professor som synes simulatoren var enkel i bruk
Ove Roy Schjølberg
Foreleser på HSN
Relevante fag
Simulatoren brukes i disse fagene på videregående skoler, og kan brukes i flere
 • Økonomistyring
 • Økonomi og Ledelse
 • Økonomi og administrasjon (Service og Samferdsel)
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2
 • Samfunnsøkonomi
 • Markedsføring
Faglig innhold i simulatoren
I simuleringen driver elevene bedrifter i et futuristisk marked hvor de produserer og selger jetpacks. Elevene må gjøre mange av oppgavene som følger med det å drive en bedrift, som å sette opp budsjetter og styre likviditeten, vurdere utviklings- og investeringsmuligheter, og produsere og selge varer.
Grunnsimuleringen:
Strategi
Elevene diskuterer og planlegger hvordan deres bedrift skal få konkurransefortrinn og oppnå lønnsom og bærekraftig drift.
Markedsforståelse
Elevene analyserer markedsprognoser og konkurrentes regnskap som grunnlag for deres pris- og markedsstrategi.
Produksjonsteori
Elevene bruker informasjon om ulike produksjonsmuligheter og -utgifter samt produksjonsteori for å legge den optimale produksjonsplanen for deres bedrift.
Utvikling, investering og finansiering
Elevene diskuterer hvilken utvikling og hvilke investeringer de skal gjøre for å skaffe seg et fortrinn i markedet.
Likviditet
Likviditetsbudsjettet lærer elevene å styre sin kontantbeholdning. De må blant annet vurdere behovet for lån for finansiering av sine investeringer.
Budsjettering
Elevene lager hvert år budsjetter basert på sine planer for bedriften for å sørge for at planen vil stå for lønnsom drift.
Regnskap
Elevenes handlinger i simulatoren blir direkte knyttet til resultat-, likviditets- og balanseregnskapene, og de kan bruke konkurrentenes regnskap til å forstå markedssituasjonen.
Produktmiks
Elevene må sette sin produksjonsstrategi basert på prognoser og konkurransesituasjonen.
Grunnmoduler inkludert i grunnsimulering for videregående skole
Elevene diskuterer og besvarer refleksjonsspørsmål relatert til strategi og økonomistyring. Oppgavene løses direkte i simulatoren og er tett knyttet til arbeidsoppgavene elevene gjør i bedriften. Læreren får tilgang på besvarelesene via sitt grensesnitt, og kan gi elevene belønninger i simulatoren for gode besvarelser. Temaene i de fire grunnmodulene er:
Pris, etterspørsel og strategi
Pris, etterspørsel og strategi
Evaluer effekten av høye og lave priser, hvordan pris påvirker etterspørselen, og hvordan å planlegge for markedet.
Likviditet, finansiering og investeringer
Likviditet, finansiering og investeringer
Hvordan vil penger brukt nå påvirke fremtidige inntekter og likviditet?
Avskrivning og budsjettering
Avskrivning og budsjettering
Hva er avskrivninger, og hvordan påvirker de verdien av et selskap? Hvorfor lager vi budsjetter?
Kostnader, utgifter og refleksjon
Kostnader, utgifter og refleksjon
Hva er forskjellen mellom kostnader og utgifter? Hvordan relaterer de til hverandre?
Tilleggsmoduler med spesifikt fokus:
La elevene dine fordype seg i temaene du mener er viktigst ved å løse oppgavene i våre tilleggsmoduler. Alle tilleggsmoduler besvares og rettes direkte i simulatoren. Rettingen skjer automatisk, og gir både studentene og foreleser tilbakemelding på hvor mye hver gruppe har gjort riktig, hva som eventuelt er gjort feil og hva som var fasit. Studentenes bedrifter mottar bonus om de besvarer nok oppgaver rett, som gir dem motivasjon for å jobbe mer med oppgavene.
Nøkkelstallsanalyse
Nøkkelstallsanalyse
Elevene må besvare teorispørsmål og regne på nøkkeltallene til sin bedrift, basert på resultat- og balanseregnskapene.
Investeringsanalyse
Investeringsanalyse
Elevne må besvare teorispørsmål og vurdere to investeringsmuligheter opp mot hverandre basert på deres beregning av kontantstrøm, nettonåverdi og internrente.
Budsjettering
Budsjettering
Likviditetsbudsjettet lærer elevene å styre sin kontantbeholdning. De må blant annet vurdere behovet for lån for finansiering av sine investeringer.
Egendefinert
Vi utvikler nye moduler i samarbeid med våre kunder. Slik får skolen mulighet til å påvirke innhold og fokus i modulene.
Resultater og tilbakemeldinger
99%
Anbefaler
Studentene anbefaler å bruke våre simulatorer neste år.
93%
Engasjerende
Studentene synes simuleringene er engasjerende og motiverende.
93%
Bedre
De fleste studenter synes at simuleringene våre er bedre enn tradisjonelle tekstoppgaver.
Simulatoren i praksis
Supplerer undervisningen
Hubro Business Simulation er et supplement til undervisningen for å gi elevene en helhetlig og praktisk forståelse av pensum. I simulatoren lærer elevene å anvende teorien de har lest og hørt om i timen ved å jobbe med praktiske oppgaver. Derfor kan simulatoren også erstatte relaterte tradisjonelle oppgaver om ønskelig.
Simulatoren kan brukes i undervisningen på ulike måter, for eksempel:
Kick off
Benytt Hubro ved semesterstart for å friske opp kunnskap eller gi en spennende introduksjon til pensum
Parallellt med undervisningen
Anvend ny, lest eller forelest teori fra pensum i praksis
Avslutning
Repeter pensum og samle løse tråder før eksamen
Det er også mulig å kombinere disse, f.eks ved å bruke simulatoren parallellt med undvervisningen og så kjøre en avsluttende simulering for repetisjon. Vi kommer med anbefalinger til oppsett av ønsket simulering, basert på tilbakemeldinger fra tusenvis av Hubro-brukere.
Samarbeid
Elevene jobber i grupper som representerer ledelsen i en bedrift. Gjennom diskusjon og samarbeid lærer elevene av hverandre ved å løse problemstillinger hvor de må utfordre hverandres meninger. Samarbeidet har en sterk påvirkning på elevenes motivasjon of forståelse for kurset det brukes i.
Samarbeid
Faglig fokus
Læreren kan velge å legge til fagmoduler i simulatoren, noe som gir elevene ekstra arbeidsoppgaver innen et gitt tema. Fagmoduelene er beskrevet under “faglig innhold” over, og kan være en fin erstatning for tradisjonelle oppgaver.
Faglig fokus
Oppsett og varighet
En simulering kan vare fra 5-15 timer, avhengig av konfigurasjonen og antall fagmoduler. Mange velger å la elevene gjøre fagmodulene utenfor klasserommet.
Oppsett og varighet
Tekniske krav

Ingen installering nødvendig
Simulatoren er nettbasert, og krever bare internett-tilgang og en moderne nettleser.
Passer flere enheter
Simulatoren er designet for pc- og nettbrett størrelse. En mobilversjon er under utvikling.
Støttede nettlesere
Chrome Firefox Edge Safari
˝ Hubro var enkelt og intuitivt å ta i bruk - det er bare å følge informasjonen i simulatoren. ˝
Lykkelig professor som synes simulatoren var enkel i bruk
Fredrik Bakke Gjørven
Lærer på Mailand VGS
Gratis demonstrasjon
Prøv en gratis demo-versjon av simulatoren for å se den i praksis