Vi vil gjøre bedriftsspill til ditt favorittverktøy i fagfornyelsen

Picture of Kristian Aaserud
Kristian Aaserud
Customer Success
Hubro Education

Allerede i dag er Hubros bedriftsspill et nyttig verktøy i møte med Fagfornyelsen. Fremover vil vi utvikle masser av innhold som kan gi deg en pangstart når læreplanene trer i kraft for Vg2 til høsten. 

Selv om vi utviklet bedriftsspillene våre før Fagfornyelsen ble et tema, så passer de allerede godt inn med de nye læreplanene. I overordnet del vektlegger Udir at elevene skal ha mulighet til å utfolde engasjement, skaperglede og utforskertrang i utdanningen. De skal øve på å tenke kritisk og anvende kunnskapen i kjente og ukjente situasjoner, og se de tverrfaglige temaene i alle ledd av utdanningen.

Det er nettopp slik vi har tenkt når vi har utviklet bedriftsspillene. Når elevene styrer sine egne virtuelle bedrifter utforsker de økonomi- og ledelsesfagene i et risikofritt miljø. Kombiner dette miljøet med refleksjon og dialog med medelever og lærere, så får elevene akkurat den typen utforskende læringsopplevelser som Fagfornyelsen higer etter.


Nå videreutvikler vi Hubros læringsspill for å hjelpe deg møte Fagfornyelsen.

Det er alltid en terskel å ta i bruk nye læremidler. Målet vårt med utviklingen fremover er å gjøre den terskelen så lav som overhodet mulig. Det betyr i praksis to ting, for det første skal vi forbedre brukeropplevelsen. Om du allerede bruker Hubro har du kanskje allerede lagt merke til oppdateringene som har kommet i løpet av høsten.

Vi vil også utvikle massevis av faglig innhold. Det skal lages ferdige opplegg og oppgaver som er klare til å rulles ut i klasserommet, enten dere er på Teams eller på skolen. Med bare noen tastetrykk vil du kunne sette opp opplegg som er direkte knyttet til sentrale kompetansemål, kjerneelementene og de tverfaglige temaene i faget. Du vil også finne lærerveiledere med instrukser, praktiske råd og støttemateriell.

 

Vil du bidra til å lage de faglige oppleggene?

Vi jobber med et knippe dyktige lærere innenfor næringslivsøkonomi, markedsføring og entreprenørskap, både på studieforberedende og yrkesfag. Om du ønsker å bidra, så tilbyr vi et fast honorar per ferdige opplegg.

Interessert i å lage innhold, eller lære mer om Hubro som verktøy i fagfornyelsen? Da kan du ta kontakt med oss her.

Book a free trial meeting to see how it works

Get a free trial

Explore more of our blog for business education, educational business simulations and remote teaching methods.

Back to the blog