Dilemmatrening: å lære om rett og galt i økonomifagene

Picture of Emil Johan Oliver
Emil Johan Oliver
Founder and CEO
Hubro Education

Hvordan skal elevene lære om etikk og moral i økonomi- og ledelsesfagene? Vi tok en tur til Hauge School of Management (som er en del av NLA Høyskolen), som sannsynligvis er den handelshøyskolen i Norge med størst fokus på studentenes moralske utvikling:

- Vi ønsker at studentene våre skal være med ut i samfunnet og gjøre en forandring til det bedre, forteller høgskolelektor Cathrine Borgen. Hun underviser i etikk, identitet og danning og bruker dilemmatrening som en sentral metode. Hvorfor?

- Fordi studentene får øve seg på å ta et standpunkt og blir utfordret på det. Da forstår de at man trenger en begrunnelse som både er faglig og som de må kunne stå for personlig.

Dilemma er spesielt vanskelig fordi det ofte ikke finnes én rett løsning:

- Det er ofte ikke svart-hvitt, det kan være grått. Studentene får kjenne på at et standpunkt kan ha en kostnad den ene veien eller den andre.

VaKE: forskningsbasert dilemmatrening

Cathrine bruker en metode kalt Values and Knowledge Education, eller VaKE. Modellen er basert på konstruktivistisk læringsteori, hvor elevene lærer ved å analysere, diskutere og ta stilling til etiske dilemma. På den måten tilegner de seg både ny kunnskap og de utvikler sine ferdigheter til å analysere vanskelige situasjoner.

I Cathrines time skulle studentene lære om varsling ved å ta stilling til Siemens-skandalen, der Per-Yngve Monsen ble sagt opp fra Siemens etter å ha lekket informasjon om både overfakturering og smøring til VG. Senere angret Monsen da varslingen ble en stor belastning for ham og familien. Hva ville studentene gjort i hans posisjon?

Cathrine, hvordan har du gått frem for å ta i bruk metoden?

- Det er ganske enkelt! Det er 16 trinn som man kobler til sine egne læringsmål og dilemmaer.

Trinnene i metoden gjør at studentene utvikler sitt perspektiv på situasjonen ved å hyppig veksle mellom selvstendig arbeid, gruppediskusjon, klassediskusjon, presentasjon og små forelesninger. Cathrine tror metoden vil passe like godt på videregående skole som på høgskole:

- Jeg tror du vil få engasjerte elever. De som er lite engasjert må man gi et lite puff, men den involveringen som elevene får av metoden vil få fart på de fleste.

Tar det nye tid? Både å gjennomføre og å planlegge?

- Du burde bruke 2-3 undervisningstimer på et dilemma. Av forberedelser tipper jeg at jeg bruker 2 timer på å forberede meg til en 1 med undervisning. Første gang du gjør det må du nok beregne mer tid, men oppleggene kan jo brukes flere ganger.

Prøv dilemmatrening selv!

Etikk, samfunnsansvar og miljø står sentralt både i de generelle kompetansemålene og i målene for blant annet Økonomistyring og Markedsføring og Ledelse 2. Dilemmatrening kan være en super måte å jobbe målrettet med temaene.

Få dilemmaet som Cathrine brukte med sin klasse ved å klikke på knappen nedenfor!

Book a free trial meeting to see how it works

Get a free trial

Explore more of our blog for business education, educational business simulations and remote teaching methods.

Back to the blog