10 opplegg for Hubro Marketing

Picture of Emil Johan Oliver
Emil Johan Oliver
Founder and CEO
Hubro Education

Hubro Marketing Simulation kan brukes på så mange ulike måter!

Den enkleste måten å bruke simulatoren på er å la elevene spille fritt, som gjør dem kjent med spillet og med terminologien i markedsføringsfaget.

Når dere har gjort det noen ganger kan du gi spillet mye mer dybde gjennom ulike opplegg. Da kan elevene fordype seg i temaene dere jobber med og ha sin egen bedrift som et bakteppe.

Nå har vi samlet 10 opplegg som du kan bruke for å jobbe med blant annet markedsplanlegging, konkurransemidlene, situasjonsanalyser og mye mer! Trykk på knappen nedenfor for å laste ned kompendiet, helt gratis!

Book a free trial meeting to see how it works

Get a free trial

Explore more of our blog for business education, educational business simulations and remote teaching methods.

Back to the blog